" "

( )

 

: 105023, ,,., ., .5, 125

: (495)542-08-96; 542-08-66

/ (499)748-11-72

E-mail: svt-i@yandex.ru

-: www.svt-i.ru

 

- .                                  Bosch. Makita. Hitachi .Echo. Metabo. Rebir. Sparky. Poulan. Huzgvarna.       . . .   . .    . . . -. . .  .. . ... . . . .. .

28 2010 . , .

 

 

( , )

- BOSH

 

BOSH "DLE 50"

                                          5 439,00  

.. BOSH "GSR12V(3)"

                                          5 250,30  

.. BOSH "PSR 1200/2"

                                          3 163,50  

BOSH "GSB 13 RE"

                                          1 920,30  

BOSH "GSB 13 RE "

                                          2 541,90  

BOSH "PSB 500 RE"

                                          1 665,00  

BOSH "PSB 500 RE" ()

                                          1 831,50  

. BOSH "GSB 1600 RE"

                                          3 196,80  

. BOSH "GSB 18-2 RE"

                                          4 706,40  

. BOSH "GSB 20-2 RE"

                                          6 227,10  

BOSH "GST 75 BE"

                                          4 462,20  

BOSH "DMF 10 Zoom"

                                          1 415,25  

.. BOSH "IXO 3.6V"

                                          1 332,00  

. BOSH "GBH 2-24 DSR"

                                          5 661,00  

. BOSH "GBH 2-26 DRE( )"

                                          6 393,60  

. BOSH "GBH 2-26 RE"

                                          5 838,60  

. BOSH "GBH 7-46 DE"

                                        21 645,00  

. BOSH "PBH 180 RE"

                                          3 330,00  

BOSH "PEX 220 A"

                                          3 163,50   

BOSH "PEX 270 A"

                                          1 998,00  

BOSH "GWS 1000"

                                          3 651,90  

BOSH "GWS 2.0-230H "

                                          3 156,84  

BOSH "GWS 2.0-230H"

                                          3 940,50  

BOSH "GWS 21-180HV"

                                          4 662,00  

BOSH "GWS 21-230HV"

                                          4 662,00  

BOSH "GWS 6-115"

                                          2 497,50  

BOSCH "GHG 660 LCD"

                                          4 384,50  

. BOSCH "GDR 10.8+GSR 10.8

                                          5 760,90  

. . BOSCH "GSR 12 -2"

                                          3 929,40  

. . BOSCH "GSR 12 V+"

                                          4 828,50  

. . BOSCH "SR 12 -2"

                                          3 296,70  

- ECHO

 

/ ECHO "CS-2700ES-12"

                                          7 969,80  

/ ECHO "CS-3050-12"

                                          6 257,88  

/ ECHO "CS-3050-14"

                                          6 549,00  

/ ECHO "CS-3500-14"

                                          6 771,00  

/ ECHO "CS-350WES-12"

                                          7 302,69  

/ ECHO "CS-350WES-14"

                                          8 746,80  

/ ECHO "CS-3700ES-15"

                                        10 200,90  

/ ECHO "CS-4200ES-15"

                                        12 964,80  

/ ECHO "CS-5100-18"

                                        16 916,40  

ECHO "GT-22GES"(0.75,. .)

                                          5 661,00   

ECHO "SRM-22GES"(0.75,+. .)

                                          9 546,00  

ECHO "SRM-2655S"(0.92,+. .)

                                        11 655,00  

ECHO "SRM-330ES"(1.2,+. .)

                                        12 876,00  

ECHO "SRM-350ES"(1.33,)

                                        14 652,00  

ECHO "SRM-4605"

                                        18 093,00  

- GREENLINE

 

/ GREENLINE "GL-360"

                                          3 996,00  

- HITACHI

 

. HITACHI "D 13 VB3"

                                          5 150,40  

. HITACHI "FDV 16 VB2"

                                          2 097,90  

HITACHI "CJ 65V3" (400,65)

                                          2 164,50  

. HITACHI "DH 24 PB3"

                                          4 895,10  

. HITACHI "DH 24 PC3"

                                          4 562,10  

HITACHI "G 13 SR 3"

                                          1 742,70  

HITACHI "G 23 SR "

                                          3 496,50  

. HITACHI "G 13 SD"

                                          2 242,20  

. . HITACHI "DS 12 DVF3"

                                          3 330,00  

. . HITACHI "DS 14 DVF3"

                                          4 362,30  

. . HITACHI "DS 18 DVF3"

                                          5 394,60  

. . .HITACHI "WH 12 DAF2"

                                          6 349,20  

. HITACHI " 42 SB"

                                        29 270,70  

- HOMELINEN

 

/ HOMELINEN "CSP 3314"

                                          4 273,50  

- HUSQVARNA

 

/  HUSQ. "137-15"

                                          6 660,00  

/  HUSQ. "137-15"+(2)

                                          6 660,00  

/  HUSQ. "142-15"

                                          7 992,00  

/  HUSQ. "142-15"+(2)

                                          7 992,00  

/  HUSQ. "340 E"

                                        12 987,00  

/  HUSQ. "340-15"

                                        10 056,60  

/  HUSQ. "345 E-15"

                                        11 988,00  

/  HUSQ. "55-15"

                                        12 321,00  

. HUSQVARNA 321EL-16

                                          5 849,70  

- KRESS

 

.. KRESS "1400 HKS"

                                          6 593,40  

- MAKITA

 

MAKITA " 4554"(160)

                                          2 464,20  

MAKITA "PLM 4601"

                                        16 039,50  

MAKITA "6951"

                                          8 325,00  

.. MAKITA "6261 DWPE"

                                          3 740,70  

.. MAKITA "6270 DWAE"

                                          5 450,10  

.. MAKITA "6270 DWALE"

                                          5 570,42  

.. MAKITA "6270 DWPE"

                                          4 839,60  

.. MAKITA "6270 DWPLE"

                                          5 183,70  

.. MAKITA "6270 DWPE"

                                          4 562,10  

.. MAKITA "6271 DWAE"

                                          4 884,00  

.. MAKITA "6271 DWPE"

                                          4 273,50  

.. MAKITA "6271 DWPLE"

                                          4 506,60  

.. MAKITA "6280 DWPE"

                                          4 562,10  

.. MAKITA "6281 DWPE"

                                          4 817,40  

.. MAKITA "6317 DWDE"

                                          7 814,40  

.. MAKITA "6317 DWE"

                                          6 493,50  

.. MAKITA "HP 1620 "

                                          2 242,20  

.. MAKITA "HP 1620 "

                                          2 508,60  

.. MAKITA "HP 1621 F"

                                          2 664,00  

.. MAKITA "HP 2050"

                                          4 195,80  

MAKITA "6408"

                                          3 019,20  

MAKITA "6410"

                                          2 086,80  

. MAKITA "4326"

                                          2 308,80  

. MAKITA "4327"

                                          2 331,00  

. MAKITA "4329"

                                          2 497,50  

. MAKITA "4350 "

                                          6 371,40  

. MAKITA "HR 4323"

                                          2 364,30  

MAKITA "9404"

                                          8 080,80  

MAKITA "9903"

                                          8 680,20  

MAKITA "9910"

                                          4 273,50  

MAKITA "9911"

                                          5 205,90  

. MAKITA "9403"

                                          7 670,10  

. MAKITA " 1304 "

                                        27 372,60  

.. MAKITA "5103 R"

                                        15 351,30  

.. MAKITA "5604 R"

                                          4 417,80  

.. MAKITA "5704 R"

                                          5 083,80  

.. MAKITA "5705 R"

                                          7 614,60  

.. MAKITA "2414"

                                          7 303,80   

.. MAKITA "LS 1013"

                                        25 718,70  

.. MAKITA "LS 1040"

                                        10 767,00  

.. MAKITA "LS 1214"

                                        24 264,60  

.. MAKITA "4003 "

                                          5 794,20  

.. MAKITA "4030 "

                                          5 605,50  

.. MAKITA "UC 3520 "

                                          3 984,90  

.. MAKITA "UC 4020 "

                                          4 817,40  

. MAKITA "HR 1830"

                                          4 495,50  

. MAKITA "HR 2400"

                                          7 303,80  

. MAKITA "HR 2430"

                                          7 548,00  

. MAKITA "HR 2440 SDS+"

                                          4 395,60  

. MAKITA "HR 2450 FT"

                                          6 127,20  

. MAKITA "HR 2450"

                                          4 706,40  

. MAKITA "HR 2455"

                                          4 806,30  

. MAKITA "HR 2460"

                                          5 294,70  

. MAKITA "HR 2470"

                                          5 172,60  

. MAKITA "HR 2810"

                                          8 713,50  

. MAKITA "HR 3000 SDS+"

                                        13 120,20  

. MAKITA "HR 3000"

                                        14 041,50  

. MAKITA "HR 4001 SDS max"

                                        16 305,90  

. MAKITA "HR 4500 SDS max"

                                        19 180,80  

. MAKITA "HR 5001 SDS max"

                                        21 445,20  

. MAKITA "HR 6317DWE"

                                          6 426,90  

. MAKITA "H 1202 "

                                        19 047,60  

MAKITA "3510"

                                          4 528,80  

MAKITA "4503"

                                          5 794,20  

MAKITA "5903R"

                                          9 756,90  

MAKITA "9046"

                                          6 926,40  

MAKITA " 3700"

                                          2 120,10  

MAKITA " 6030"

                                          8 491,50  

MAKITA "9020 SF"

                                          3 984,90  

MAKITA "9020"

                                          3 984,90  

MAKITA "9040 SF"

                                          7 203,90  

MAKITA "9059 SF"

                                          5 827,50  

MAKITA "9069 SF"

                                          4 784,10  

MAKITA "9069"

                                          3 651,90  

MAKITA "9554 HN"

                                          2 408,70  

MAKITA "9555 HN"

                                          2 486,40  

MAKITA "9555 N"

                                          2 519,70  

MAKITA "9557 HN"

                                          3 241,20  

MAKITA "9558 HN"

                                          3 174,60  

MAKITA "9558 NB"

                                          2 963,70  

MAKITA "9565 HZ"

                                          4 073,70  

MAKITA "9565 "

                                          4 206,90  

MAKITA "9565 V"

                                          5 261,40  

MAKITA "9565 VL"

                                          5 894,10  

MAKITA "GA6021 "

                                          5 194,80  

MAKITA "GA 9020"

                                          4 151,40  

MAKITA "HG 5002 K"

                                          1 831,50  

MAKITA "HG 650 CK"

                                          3 818,40  

. MAKITA "3612 "

                                          8 957,70  

. MAKITA "3612"

                                          8 865,79  

. MAKITA "3620"

                                          5 683,20  

MAKITA "HR 6821"

                                          5 805,30  

.. MAKITA "1902"

                                          4 095,90  

.. MAKITA "1911 "

                                          5 849,70  

.. MAKITA "1923 "

                                          6 216,00  

MAKITA " 5010"

                                          2 952,60  

MAKITA " 5020"

                                          3 718,50  

- METABO

 

.. METABO "BST 12 impuls"

                                          4 662,00  

METABO "SBR 600+impuls"

                                          3 263,40  

. METABO "UHE28 Multi"

                                          8 325,00  

METABO "WE 14-125 Plus"

                                          4 795,20  

- PARTNER

 

/  CHAMP. "138-16''

                                          4 451,10  

/  CHAMP. "138-18"

                                          4 539,90  

/  CHAMP. "242-16''

                                          5 228,10  

/  CHAMP. "242-18''

                                          5 272,50  

/  CHAMP. "255-18''

                                          6 526,80  

/  CHAMP. "335-16''

                                          4 884,00  

/  CHAMP. "340-18''

                                          5 661,00  

/  CHAMP. "341-18''

                                          5 394,60  

/  CHAMP. "345-18''

                                          5 827,50  

/  Part."350 chrome-14''

                                          4 884,00  

/  PART. "350-16''

                                          5 328,00  

/  PART. "351-16 CHROME''

                                          5 328,00  

/  PART. "351-16'' CHROME

                                          5 405,70  

/  PART. "352 CHROME-16"

                                          5 772,00  

/  PART. "371 CHROME-16"

                                          6 216,00  

/  PART. "842-16"

                                          6 360,30  

/.  PART. "F. 400 CHROME-16"

                                          6 193,80  

. PARTNER 1435-14

                                          2 553,00  

. PARTNER 1950-16

                                          5 694,30  

. PARTNER 2116-16

                                          3 496,50  

- POULAN

 

/ PIRAN "CS 4016"

                                          2 997,00  

/  POULAN "2150 R+(2 )"

                                          5 106,00  

/  POULAN "2150"

                                          4 828,50  

/  POULAN "2250"

                                          4 828,50  

/  POULAN "2250+(2)"

                                          5 050,50  

/  POULAN "2550"

                                          5 760,90  

/  POULAN "2550" ()

                                          6 093,90  

- REBIR

 

/ REBIR "MKZ1-38/40"(1400)

                                          4 817,40  

/ REBIR "MKZ2-42/42"(1700)

                                          5 527,80  

REBIR" VS1S-250"(250)

                                          1 365,30  

.. REBIR "AUM3N-12-2"

                                          2 319,90  

.. REBIR "AUM4N-14.4-2"

                                          2 575,20  

.. REBIR "AUM5N-18-2"

                                          2 952,60  

.. REBIR "AUM5N-18-2"

                                          3 318,90  

.. REBIR "EM 1-950 E-2"

                                          3 885,00  

.. REBIR "EM 1-950 E"

                                          3 363,30  

.. REBIR "EM 1-950 -2"

                                          3 796,20  

REBIR "IE 1023 A"

                                          3 196,80  

REBIR "IE 1205 ER-A"

                                          3 996,00  

REBIR "IE 1206 ER"

                                          4 517,70  

REBIR "IE 1305 "

                                          3 418,80  

REBIR "IE 1305"

                                          3 318,90  

REBIR "TRU3P-13ER"

                                          1 098,90  

REBIR "TRU4P-13ER-2"

                                          2 109,00  

REBIR "TRU4S-13ER-2" (1200)

                                          2 297,70  

.. REBIR "UM1-10R"

                                             987,90  

.. REBIR "UM2-16R"

                                          2 408,70  

. REBIR "FZ6-100 EL"

                                          1 853,70  

. REBIR "IE 5202"

                                          3 085,80  

. REBIR "IE 5202" ()

                                          3 152,40  

REBIR "LS1S-76E"(900)

                                          2 264,40  

.. REBIR "IE 5107 G2"

                                          3 729,60  

.. REBIR "IE 5107 G2" ()

 

.. REBIR "IE 5107"

                                          3 696,30  

.. REBIR "IE 5107" ()

 

.. REBIR "RZ-2-70-1"

                                          3 563,10  

.. REBIR "RZ-2-70-1\."

                                          3 829,50   

.. REBIR "RZ-2-70-2"

                                          3 596,40  

.. REBIR "RZ-2-70-2\."

                                          3 862,80  

.. REBIR "RZ-4-45-2"

                                          2 553,00  

.. REBIR "RZ5S-66L"

                                          3 219,00  

.. REBIR "RZ5S-66L()"

                                          3 418,80  

.. REBIR "UZ1-800" (800)

                                          2 264,40  

.. REBIR "KZ 1-400"

 

.. REBIR "KZ 3-350/400"

                                          4 406,70  

.. REBIR "KZ 5-350"

                                          3 152,40  

.. REBIR "KZ 5-400"

                                          3 230,10  

.. REBIR "KZ 6-400"

                                          3 685,20  

. REBIR "PR 1000-1"

                                          6 193,80  

. REBIR "PR 1000"

                                          7 292,70  

REBIR "KGP2S-2150"

                                          1 309,80  

. . REBIR "IKA 1-85"

                                          2 053,50  

REBIR "PGD 1-600"

                                          2 874,90  

REBIR "PGD 2-900"

                                          3 851,70  

REBIR "GSM 1j-125"

                                          1 998,00  

REBIR "GSM 2J-150"

                                          2 220,00  

REBIR "GSM 3J-175"

                                          2 486,40  

REBIR "GSM 4J-200"

                                          2 675,10  

REBIR "LSM 2-230"

                                          2 786,10  

REBIR "LSM 2S-230" (2450)

                                          2 930,40  

REBIR "LSM 3-150"

                                          1 998,00  

REBIR "LSM 4-125"

                                          1 554,00  

REBIR "LSM 5-115"

                                          1 287,60  

REBIR "LSM 6-125"

                                          1 343,10  

. REBIR "FM2-900"

                                          4 162,50  

. REBIR "FM2-900" ()

                                          4 240,20  

. REBIR "FM3S-1300" (1300)

                                          2 897,10  

REBIR "TSM1-150"

                                          2 786,10  

.. REBIR "E2N-100"(1200)

                                          3 341,10  

.. REBIR "IE 1-82-1"

                                          2 619,60  

.. REBIR "IE 1-82-1" ()

                                          2 763,90  

.. REBIR "IE 5708 C"(2000)

                                          4 273,50  

.. REBIR "IE 5708 N"(1700)

                                          3 751,80  

.. REBIR "IE 5709 G1"

                                          3 285,60  

.. REBIR "IE 5709 G2" ()

                                          3 363,30  

- SKIL

 

Skil "4580"

                                          2 264,40  

Skil "4585 MA"

                                          2 819,40  

- SPARKY

 

/ SPARKY "TV 3840"

                                          5 683,20  

/ SPARKY "TV 4240"

                                          6 682,20  

/ SPARKY "TV 5545"

                                          9 912,30  

. SPARKY "FK 302"

                                          6 859,80  

. SPARKY "FK 652"

                                        10 200,90  

. SPARKY "FK 653"

                                        11 111,10  

SPARKY "BVR 6"

                                          2 053,50  

SPARKY "BVR 64"

                                          2 430,90  

.. SPARKY "B 10 E"

                                          2 253,30  

.. SPARKY "BUR 2 15 E" ()

                                          4 107,00  

.. SPARKY "BUR 2 18 E" ()

                                          5 350,20  

.. SPARKY "BR 9,6E"

                                          2 541,90  

.. SPARKY "BR12E"

                                          3 085,80  

.. SPARKY "BR12E"+FL

                                          3 485,40  

.. SPARKY "BM 1060 CE Plus"

                                          5 439,00  

.. SPARKY "BM 1060 E"

                                          4 784,10  

.. SPARKY "BM 2 1060 CE Plus"

                                          6 182,70  

.. SPARKY "BAR 12 E"

                                          5 594,40  

.. SPARKY "BUR 130 E"

                                          1 598,40  

.. SPARKY "BUR 131 E"

                                          1 454,10  

.. SPARKY "BUR 150 CET"

                                          2 053,50  

.. SPARKY "BUR 150 CET"()

                                          2 164,50  

.. SPARKY "BUR 150 CET"()+

                                          2 220,00  

.. SPARKY "BUR 150 CET(KL)"

                                          2 275,50  

.. SPARKY "BUR 150 E (KL)"

                                          2 053,50  

.. SPARKY "BUR 150 E"

                                          1 820,40  

.. SPARKY "BUR 151 E"()

                                          1 986,90  

.. SPARKY "BUR 2 160 E"

                                          1 909,20  

.. SPARKY "BUR 2 200 E (KL)"

                                          2 553,00  

.. SPARKY "BUR 2 200 E" 720

                                          2 331,00  

.. SPARKY "BUR 2 201 E (KL)"

                                          2 641,80  

.. SPARKY "BUR 2 250 CET"

                                          3 751,80  

.. SPARKY "BUR 2 250 E" 1010

                                          3 452,10  

.. SPARKY "BUR 2 350 CET" 1010

                                          4 628,70  

.. SPARKY "BUR 2 350 E"

                                          4 173,60  

SPARKY "BR 100 E"

                                          1 198,80  

.. SPARKY "BK 2"

                                          1 864,80  

SPARKY "FSPE 80"

                                          3 163,50  

SPARKY "FSPE 81"

                                          3 363,30  

SPARKY "FSPE 85"

                                          3 463,20  

SPARKY "TH 60 E"

                                          1 875,90  

SPARKY "TH 60 E"()(+)

                                          2 042,40  

SPARKY "TH 60 E()"

                                          1 986,90  

SPARKY "TH 60"

                                          1 509,60  

SPARKY "MBS 876"

                                          2 586,30  

SPARKY "MBS 876E"

                                          2 952,60  

VC 1220 SPARKY "181850"

 

VC 1430MS SPARKY "181852"

 

.. SPARKY "K "1640"

                                        16 039,50  

.. SPARKY "K "306"

                                          6 116,10  

.. SPARKY "B 4 E" ()

                                          1 143,30  

.. SPARKY "GR 3,6 Li"

                                          1 087,80  

.. SPARKY "GR 3,6"

                                          1 232,10  

.. SPARKY "TK 50"

                                          2 808,30  

.. SPARKY "TK 70"

                                          4 373,40  

.. SPARKY "TKN 80D"

                                          7 559,10  

.. SPARKY "TKN 95D"

                                        11 288,70  

.. SPARKY "TV 1840"

                                          3 907,20  

. SPARKY "BPR 220 E"

                                          3 296,70  

. SPARKY "BPR 240 E"

                                          3 352,20  

. SPARKY "BPR 240 E"(+)

                                          3 751,80  

. SPARKY "BPR 240  ()"

                                          3 463,20  

. SPARKY "BPR 241 CE" (+)

                                          3 796,20  

. SPARKY "BPR 241 CE" ()

                                          4 284,60  

. SPARKY "BPR 241 E" ()

                                          4 218,00  

. SPARKY "BPR 241 (+)"

                                          4 684,20  

. SPARKY "BPR 261 E" ()

                                          4 362,30  

. SPARKY "BPR 540 CE"

                                        11 777,10  

.. SPARKY "PM 2000 E"

                                          5 072,70  

.. SPARKY "PMB 1200 CE"

                                          3 818,40  

SPARKY "MKL 550 E"

                                          3 429,90  

SPARKY "MKL 710 CE"

                                          3 762,90  

SPARKY "MP 130 E"

                                          2 086,80  

SPARKY "MP 130"

                                          1 742,70  

SPARKY "MP 300 E"

                                          3 418,80  

SPARKY "VC 1220"

                                          3 663,00  

SPARKY "VC 1430MS"

                                          6 371,40  

... SPARKY "SP 43"

                                          1 254,30  

- SPARKY "SD 1"

                                             865,80  

- SPARKY "SD 2"

                                          1 232,10  

SPARKY "CE 100"

                                             621,60  

... SPARKY "GUR 12"

                                          5 960,70  

... SPARKY "GUR 12S"

                                          6 216,00  

SPARKY "M 1050 E"

                                          2 464,20  

SPARKY "M 1050"

                                          2 231,10  

SPARKY "M 1200 A"

                                          3 485,40  

SPARKY "M 1200 E"

                                          2 863,80  

SPARKY "M 1200"

                                          2 597,40  

SPARKY "M 680"

                                          1 298,70  

SPARKY "M 750 E"

                                          1 942,50  

SPARKY "M 750 E"()(+)

                                          2 109,00  

SPARKY "M 750"

                                          1 698,30  

SPARKY "M 750"()(+)

                                          1 864,80  

SPARKY "M 850 E"

                                          2 220,00  

SPARKY "M 850 E"()(+)

                                          2 386,50  

SPARKY "M 850"

                                          1 975,80  

SPARKY "M 850"()(+)

                                          2 142,30  

SPARKY "M 902"

                                          3 230,10  

SPARKY "MA 2000"

                                          2 819,40  

SPARKY "MA 2000()"

                                          2 985,90  

SPARKY "MA 2001"

                                          3 108,00  

SPARKY "MA 2300"

                                          3 474,30  

SPARKY "MA 2300"

                                          3 640,80  

SPARKY "MB 1200 CE Plus"

                                          3 085,80  

SPARKY "MB 1200 CE Plus()"

                                          3 352,20  

SPARKY "MB 1400 CE Plus"

                                          3 441,00  

SPARKY "MB 2001V"

                                          3 241,20  

SPARKY "MB 850 CE"

                                          2 453,10  

SPARKY "MBA 2001PV"

                                          3 330,00  

SPARKY "MBA 2001V"

                                          3 241,20  

SPARKY "MBA 2300PV"

                                          3 762,90  

SPARKY "MBA 2300PV"()

                                          3 929,40  

SPARKY "MBA 2400V"

                                          3 762,90  

SPARKY "MBA 2400"

                                          3 762,90  

SPARKY "MBA 2500PV"

                                          3 896,10  

. SPARKY "X 105 CE"

                                          4 095,90  

. SPARKY "X 150 CE"

                                          5 261,40  

. SPARKY "X 205 CE"

                                          5 816,40  

. SPARKY "X 52 E"

                                          3 008,10  

. SPARKY "X 75 CE"

                                          3 740,70  

  SPARKY "HAG 1600"

                                          1 065,60  

... SPARKY "FB 6" ()

                                          9 956,70  

... SPARKY "FB 72"

                                        11 421,90  

... SPARKY "FB 73"

                                        12 398,70  

.. SPARKY "EX 125 E"

                                          2 608,50  

.. SPARKY "P 282"

                                          2 630,70  

.. SPARKY "P 382"

                                          2 952,60  

. SPARKY " 14"

                                          1 509,60  

- STIHL

 

/  STIHL "MS 180 "

                                          9 324,00  

/  STIHL "MS 180-14()"

                                          6 771,00  

/  STIHL "MS 180-14()"

                                          5 305,80  

/  STIHL "MS 210-14"

                                        13 431,00  

/  STIHL "MS 230 -14"

                                          9 657,00  

/  STIHL "MS 230-14"

                                        14 529,90  

/  STIHL "MS 250-14"

                                        12 520,80  

/  STIHL "MS 250-15 "

                                        10 489,50  

/  STIHL "MS 260-14"

                                        19 291,80  

/  STIHL "MS 361-16"

                                        17 815,50  

/  STIHL "MS 361-18"

                                        17 982,00  

- STURM

 

/ STURM "GC 99374"

                                          5 450,10   

/ STURM "GC 99376"

                                          5 538,90  

/ STURM "GC 99386"

                                          5 472,30  

/ STURM "GC 99416"

                                          5 605,50  

/ STURM "GC 99418"

                                          5 705,40  

/ STURM "GC 99456"

                                          6 093,90  

/ STURM "GC 99458"

                                          6 182,70  

/ STURM "GC 99466"

                                          6 138,30  

/ STURM "GC 99468"

                                          6 105,00  

/. STURM "BT8926L"

                                          5 439,00  

/.- STURM"BT8933D"

                                          6 826,50  

STURM "PG 8718"

                                        10 511,70  

STURM "PG 8722"

                                          9 634,80  

STURM "PG 8722"

                                        13 730,70  

STURM "PG 8728"

                                        11 732,70  

STURM "PG 87283"

                                        12 065,70  

STURM "PG 8736"

                                        19 780,20  

STURM "PG 8745"

                                        22 055,70  

STURM "PG 8745"

                                        24 386,70  

STURM "PG 8755"

                                        24 087,00  

STURM "PG 8755"

                                        26 839,80  

STURM "PG 87603"

                                        24 142,50  

STURM "R 2522"

                                        19 291,80  

STURM ". GM 2316 F"

                                          1 398,60  

STURM ". GM 2316"

                                             876,90  

STURM ". GM 2318"

                                          1 087,80  

.. STURM "CD 3012 C"

                                          1 309,80  

.. STURM "CD 3014 C"

                                          1 443,00  

.. STURM "CD 3016 C"

                                          1 520,70  

.. STURM "CD 3018 C"

                                          1 720,50  

.. STURM "CD 3024 C"

                                          2 131,20  

.. STURM "CD 3112 C"

                                             921,30  

.. STURM "CD 3112 E"

                                             832,50  

.. STURM "CD 3118 C"

                                          1 642,80  

.. STURM "CD 31181"

                                          2 075,70  

.. STURM "ID 2013"

                                          2 064,60  

.. STURM "ID 2014"

                                          1 909,20  

.. STURM "ID 2070 C" ()

                                          1 143,30  

.. STURM "ID 2070 S" ()

                                          1 576,20  

.. STURM "ID 2070"

                                             843,60  

.. STURM "ID 2078 C" ()

                                          1 165,50  

.. STURM "ID 2078 S" ()

                                          1 676,10  

.. STURM "ID 2078"

                                             965,70  

.. STURM "ID 2088"

                                          1 043,40  

.. STURM "ID 2090"

                                          1 753,80  

.. STURM "ID 2091"

                                          1 753,80  

.. STURM "ID 2111"

                                          1 121,10  

.. STURM "ID 2112"

                                          2 075,70  

.. STURM "ID 2154 S"

                                          1 498,50  

STURM "ID 2150"

                                             632,70  

STURM "ID2150I"

                                             699,30  

. STURM "ID 2154"

                                             688,20  

.. STURM "AC 9316"

                                          4 351,20  

.. STURM "AC 93165"

                                          5 783,10  

.. STURM "AC 93166"

                                          5 683,20  

.. STURM "AC 9323"

                                        15 218,10  

.. STURM "SG 9610"

                                             788,10  

"STURM" JS4061P 610

                                             810,30  

"STURM" JS4061S 610,

                                          1 520,70  

"STURM" JS4076P "

                                          1 343,10  

"STURM" JS4085P 850

                                          1 376,40  

"STURM" JS4170P

                                          1 831,50  

STURM "BS 8511"

                                          2 053,50  

STURM "BS 8511"

                                          2 220,00  

STURM "BS 8512"

                                          3 663,00  

STURM "BS 8573" 730, 75457

                                          1 376,40  

STURM "BS 8580"

                                          1 587,30  

... STURM "PW 9218"

                                          3 474,30  

STURM "OS 8150R"

                                          1 076,70  

.... STURM "WP 9740P"

                                          1 609,50  

.... STURM "WP 9770S"

                                          2 253,30  

.... STURM "WP 9790P"

                                          1 731,60  

. STURM "WP 9732"(320)

                                             954,60   

. STURM "WP 9713"(950)

                                          2 464,20  

.STURM ES9065

                                          2 053,50  

.. STURM "MF 5660"

                                          1 942,50   

.. STURM "AS 3536B"

                                             455,10  

.. STURM "AS 3536S"

                                             588,30  

.. STURM "AS 3548F" 4.8

                                             632,70  

.. STURM "CS 50140"

                                          1 354,20  

.. STURM "CS 50160"

                                          1 420,80  

.. STURM "CS 50185"

                                          1 520,70  

.. STURM "CS 50200"

                                          2 419,80  

.. STURM "CS 5020"

                                          2 763,90  

.. STURM "CS 50210"

                                          2 608,50  

.. STURM "MS 55205" 1200, 205

                                          2 009,10  

.. STURM "MS 55210"

                                          2 930,40  

.. STURM "CC 9920" 2000

                                          2 619,60  

.. STURM "CC 9922"

                                          2 786,10  

. STURM "RH 2510"

                                          3 318,90  

. STURM "RH 2511E"

                                          3 207,90  

. STURM "RH 2512M"

                                          5 261,40  

. STURM "RH 2513"

                                          2 630,70  

. STURM "RH 2514"

                                          2 464,20  

. STURM "RH 2517"

                                          3 119,10  

. STURM "RH 2565"

                                          2 031,30  

. STURM "RH 2585"

                                          2 997,00  

. STURM "RH 2585E"

                                          2 985,90  

. STURM "RH 2590"

                                          2 275,50  

. STURM "RH 2590B"

                                          2 830,50  

. STURM "RH 2595"

                                          2 419,80  

. STURM "GG 2470C"(70,6 ..)

                                             199,80  

. STURM "TC 9818L"

                                          2 919,30  

. STURM "TC 9818U"

                                          7 248,30  

.. STURM "AG 918CP"

                                          2 564,10  

STURM "OS 8016"

                                             543,90  

STURM "OS 8030"

                                          1 010,10  

.. STURM "AW 79160"

                                          3 108,00  

.. STURM "AW 79180"

                                          3 696,30  

.. STURM "AW 79200"

                                          3 718,50  

.. STURM "AW 79201"

                                          3 718,50  

.. STURM "AW 79250"

                                          4 062,60  

.. STURM "AW 79251"

                                          4 029,30  

. . STURM "WM 1921"

                                        22 288,80  

.. STURM "BD 7037"

                                          2 808,30  

.. STURM "BD 7045"

                                          3 174,60  

.. STURM "BD 7050"

                                          6 537,90  

  STURM "WL1045"

                                          5 250,30  

STURM "BG 60126"

                                             843,60  

STURM "BG 60127"

                                             821,40  

STURM "BG 60151"

                                             999,00  

STURM "BG 60152"

                                             999,00  

STURM "BG 60176"

                                          2 020,20  

STURM "BG 60201"

                                          1 753,80  

STURM "BG 60202"

                                          1 753,80  

STURM "BG 60251"

                                          5 550,00  

STURM "BG6021A"

                                          1 620,60   

STURM "BG6022A"

                                          1 609,50  

STURM "BG 60075"

                                          1 898,10  

STURM "BG 6007 S"

                                             987,90  

. STURM "GT3508U"

                                          2 519,70  

. STURM "GT3512D"

                                          3 740,70  

. STURM "GT3512U"

                                          2 997,00  

. STURM "GT3516M"

                                          4 107,00  

. STURM "GT3516Y"

                                          4 839,60  

. STURM "GT3518Y"

                                          6 426,90  

.-. STURM "GT3550L"

                                          1 698,30  

.-. STURM "GT3561L"

                                          1 831,50  

STURM "GT3510M"

                                          3 385,50  

STURM "AG 90111"

                                             788,10  

STURM "AG 9012"

                                             854,70  

STURM "AG 9012E"

                                          1 176,60  

STURM "AG 9012H"

                                             943,50  

STURM "AG 9012L"

                                          1 098,90  

STURM "AG 9012P"

                                          1 198,80  

STURM "AG 9012S"

                                          1 398,60  

STURM "AG 9015P"

                                          1 776,00  

STURM "AG 90181"

                                          1 764,90  

STURM "AG 90231"

                                          1 853,70  

STURM "AG 9023R"

                                          1 731,60  

STURM "AG 9023S"

                                          2 342,10  

STURM "AG 923H"

                                          2 220,00  

STURM "AG 9515D"

                                          1 409,70  

STURM "AG9011"

                                             777,00  

STURM "HG 2000"

                                             610,50  

.. STURM "ER 1110" 1100

                                          1 698,30  

.. STURM "ER 1112"

                                          1 964,70  

.. STURM "ER 1117"

                                          3 596,40  

STURM "AG 915S"

                                          6 438,00  

.. STURM "EH 7220"

                                          3 840,60  

.. STURM "EH 7240"

                                          5 583,30  

.. STURM "P 1011"

                                          1 631,70  

.. STURM "P 1020"

                                          3 330,00  

.. STURM "P 1065"

                                          1 209,90  

.. STURM "P 1067"

                                          1 243,20  

.. STURM "P 1088"

                                          1 576,20  

-

 

"-132 -60"

                                          1 764,90  

. "-532 -60"

                                          1 798,20  

"-241 "

                                          2 575,20   

.. "-512 "

                                          2 974,80  

.. "-513 "

                                          2 519,70  

.. "-541 "

                                          3 552,00  

.. "-541"

                                          3 363,30  

. "-113 "

                                          2 242,20  

. "-117 -60"

                                          2 475,30  

. "-119 "

                                          2 220,00  

"-256 "

                                          2 564,10  

.. "-312 -60"

                                          2 331,00  

.. "-313-60"

                                          2 064,60  

.. "-314-60"

                                          2 464,20  

.. "-315-60"

                                          2 719,50  

-

 

.. . "12 "

                                          1 531,80  

... "14,4"

                                          1 676,10  

... "18"

                                          1 820,40  

... "12"

                                          1 609,50  

... "14,4"

                                          1 587,30  

... "18"

                                          1 665,00  

.. . "-1300-55"

                                          1 909,20  

.. . "-1500-63"

                                          2 208,90  

.. . "-1800-66"

                                          2 508,60  

-

 

/. "-44/150"

                                          9 102,00  

/. "-44/150"

                                        11 266,50  

. 12-01

                                             610,50  

. 14

                                             865,80  

. 18

                                             999,00  

.. " 12 -01"

                                          1 953,60  

.. " 12 -02"

                                          1 731,60  

.. " 14,4 - "

                                          2 486,40  

.. " 14,4 "

                                          2 430,90  

.. " 18 "

                                          2 852,70  

.. " 1050 "

                                          2 075,70  

.. " 13/650 "

                                          1 165,50  

.. " 13/650 " ()

 

.. " 13/780 "

                                          1 265,40  

.. " 13/780 " ()

 

.. " 16/1000 "

                                          1 898,10  

.. " 16/1000 ()"

                                          1 975,80  

.. " 22/1200 "

                                          2 597,40  

.. " 580 "

                                          1 054,50  

.. " 580 " ()

                                          1 132,20  

.. " 750 "

                                          1 409,70  

.. " 750 " ()

 

.. " 750 "()

                                          1 465,20  

" 350 "

                                             843,60  

"-11/530 "

                                             999,00  

. " 100 "

                                          1 942,50  

. " 100 " ()

 

. " 65 "

                                          1 298,70  

. " 85 "

 

" 76/900"

                                          1 742,70  

"-1000"

                                          3 396,60  

... " 25" ()

                                          9 879,00  

"-23/33"

                                          4 939,50  

"-23/33"

                                          5 328,00  

"-43/25"

                                          3 885,00  

"-43/33"

                                          4 273,50  

.. " 3,6" ()

                                             555,00  

.. " 4,8" ()

                                             832,50  

.. " 1200"

                                          2 142,30  

.. " 1600"

                                          2 575,20  

.. " 1900"

                                          3 041,40  

.. " 2000"

                                          3 296,70  

.. " 800"

                                          1 676,10  

.. "NTF 250RI"

                                        15 928,50  

.. "NTF 250RP"

                                        15 007,20  

.. " 16-2000"

                                          3 130,20  

.. " 16-2000"

                                          3 207,90  

... "-14/35"

                                          4 939,50  

... "-16/38"

                                          5 672,10  

. " 18/450 "

                                          2 131,20  

. " 22/600 "

                                          1 776,00  

. " 22/600 " ()

                                          1 898,10  

. " 26/800 "

                                          3 274,50  

. " 26/800 " ()

                                          3 396,60  

. " 45 " ()

                                          8 680,20  

. " 600 "

                                          2 808,30  

. " 600 " ()

                                          2 874,90  

. " 710 "

                                          3 663,00  

. " 710 " ()

                                          3 740,70  

.. " 180 "

                                          2 231,10  

" 300 "

                                          1 098,90  

(125)

                                               88,80  

. "-33/1100"

                                          3 219,00  

. "-37/1300"

                                          4 162,50  

12-01

                                             610,50  

14,4

                                             621,60  

18

                                             643,80  

" 115/900"

                                          1 154,40  

" 115/900"

 

" 125/1100"

                                          1 742,70  

" 125/900"

                                          1 332,00  

" 125/900"

 

" 150"

                                          1 554,00  

" 150 ()"

 

" 180/1800 "

                                          1 986,90  

" 1800 " ()

 

" 2100 ()"

                                          2 675,10  

" 230/2100 "

                                          2 353,20  

" 230/2300 "

                                          2 808,30  

" 230/2300 ()"

                                          2 919,30  

"-2000"

                                             799,20  

"-32/1900"

                                          2 930,40  

" 700 "

                                          1 554,00  

.. " 102"

 

.. " 102/1100"

                                          2 397,60  

.. "-110-01"

                                          2 564,10  

.. "-82-01"

                                          1 942,50  

-

 

"- 4000/15"

                                          4 484,40  

"-46"

                                          5 339,10  

"- 63"

                                          5 661,00  

"-130"

                                        10 256,40  

"-160"

                                        11 521,80  

"-180"

                                        12 165,60  

" -300" (300)

                                             899,10  

. "-5000" (5,0/5,5,15)

                                        38 761,20  

. "-8000"

                                        86 713,20  

.. "-12/1"

                                          1 043,40  

.. "-12/2"

                                          1 443,00  

.. "-12/2+"

                                          1 798,20  

.. "-18"

1 254,30 

.. "-18/1+" 1.

1 587,30 

.. "-18/2"

1 698,30 

.. "-18/2+"

2 275,50 

.. "14,4"

1 187,70 

.. "14,4/1"

1 443,00 

.. "14,4/1+"

                                          1 898,10  

.. "14,4/2"

                                          1 542,90  

.. "14,4/2+"

                                          1 542,90  

.. " 24/2+"

                                          2 963,70  

"-1100/2 "

                                          1 417,00  

"-1200/2 "

                                          1 598,40  

"-300 "

                                        18 910,00  

"-400 " (400,10,)

                                        17 670,00  

"-450 "

                                             666,00  

"-450 +()"

                                          1 032,30  

"-550 "

                                             732,60  

"-550 +"

                                             765,90  

"-550 ()"

                                          1 165,50  

"-550+()"

                                          1 332,00  

"-650 "

                                             765,90  

"-650 +()"

                                          1 198,80  

"-650 +()"

                                          1 365,30  

"-650 "

                                             765,90  

"-750/2 "

                                          1 032,30  

"-850/2 "

                                          1 398,60  

"-950/2 "

                                          1 398,60  

"PR1029"

                                             244,20  

"PR1308"

                                             233,10  

"PR1617"

                                             255,30  

"WB4008"

                                             210,90  

"-1500/24"(1,5,24)

                                          4 462,20  

"-1500/50"(1,5,50)

                                          4 517,70  

"-2000/50"(2,50)

                                          4 595,40  

"-2200/50"(2,2,50)

                                        10 078,80  

"-940/8"

                                          3 108,00  

"-2200/50"

                                        10 256,40  

"-550 "

                                             865,80  

"-600 "

                                          2 097,90  

"-650 "

                                             799,20  

"-750 "

                                             865,80  

"-850 "

                                          1 143,30  

"-850 +"

                                             921,30  

"-85" (85,40)

                                          2 364,30  

"-900" (900,76*533,.)

                                          1 187,70  

"115/500" (500 ,115)

                                             588,30  

"115/600" (600 ,115)

                                             499,50  

"125/850"

                                             699,30  

"125/900"

                                             899,10  

"150/1200"

                                          1 365,30  

"150"

                                          1 143,30  

"150/900"

                                          1 110,00  

"180/1800"

                                          1 320,90  

"180"

                                          1 265,40  

"180/1020"

                                          1 143,30  

"230/2000"

                                          1 354,20  

"230/2050"

                                          1 498,50  

"230/2500"

                                          2 064,60  

"230/2350"

                                          1 509,60  

" -125"

                                          1 132,20  

.. "140"

                                          1 143,30  

.. "160"

                                             865,80  

96302

                                             266,40  

+ 963022

                                             288,60  

"-0,28"

                                          1 132,20  

"-0,55"

                                          2 064,60  

. "-250/5" (250)

                                             921,30  

. "-500/5" (500)

                                          1 087,80  

. "-550/30" (750)

                                          1 798,20  

. "-750/25" (750)

                                          4 129,20  

. . "-1,6/75"

                                          6 660,00  

. . "-1300"(1,3)

                                          5 538,90  

. "-93" (93)

                                          1 631,70  

"-500/2,5"

                                          1 287,60  

.   "-1600/19"

                                        10 400,70  

.  "-3,6""

                                             599,40  

.   " -1200/115"

                                          1 354,20  

..   "-1800"

                                          1 665,00  

..   "-2000+"

                                          2 530,80  

..   "-1050/165"

                                          1 187,70  

.. .  "-800"

                                          3 130,20  

..   "-1300/210"

                                          2 153,40  

..   "-1600/255"

                                          4 928,40  

..   "-1800/255"

                                          3 496,50  

..   "-1800/315"

                                          7 681,20  

..   "-2000/40"

                                          2 664,00  

. "-1000/40"

                                          6 060,60  

. "-650/24"

                                          1 898,10  

. "-650/26"

                                          1 443,00  

. "-850"

                                          1 576,20  

. "-850/28"

                                          1 986,90  

. " -1200/115"

                                          1 354,20  

"-2200/380"

                                          7 714,50  

"-2200"

                                        11 355,30  

"-150"

                                          2 042,40  

"-180"

                                          2 430,90  

"-180/550"

                                          4 761,90  

"-250/1850"

                                        12 132,30  

"-180"

                                             499,50  

"-300"

                                             965,70  

. "-2000/9B"

 

"-1100+"

                                          2 186,70  

"-700"

                                          1 232,10  

"-750"

                                          1 764,90  

- "-1500"

                                          8 003,10  

. . "-1,5" (2,4,220)

                                          3 840,60  

.. "-160/230"

                                          8 003,10  

. . "-160"

                                          2 830,50  

. . "-200"

                                          3 407,70  

. . "-250-5"

                                          6 748,80  

. . "-300-5"(1,4,60-300)

                                          7 303,80  

. . "-250"

                                          4 129,20  

. "-100"

                                          6 338,10  

. "-125"

                                          7 203,90  

. "-140"

                                          8 258,40  

. "-80"

                                          5 283,60  

./. "-90"

                                          6 626,70  

./ "-120"

                                          7 326,00  

.. " 10000"(10)

                                        11 532,90  

.. " 500"(0,5)

                                          1 143,30  

.. " 5000"(5)

                                          4 872,90  

. "-4000"

                                             781,44  

. . . "-600"

                                          8 480,40  

. . "-350"

                                             153,18  

.. "-1500"

                                             613,83  

.. "-2200"

                                        13 919,40  

.. "-13"

                                          1 953,60  

.. "-13/350"

                                          2 886,00  

.. "-13"

                                          2 686,20  

.. "-16"

                                          4 306,80  

.. "-16/450"

                                          5 139,30  

.. "-16/500"

                                          3 274,50  

.. "-16D"

                                          5 250,30  

.. "-16"

                                          6 082,80  

.. "-20"

                                        10 878,00  

... "-10"

                                          6 082,80  

..-. "-1500"

                                          8 069,70  

"-1300"

                                          3 529,80  

"-600"

                                          2 886,00  

"-800"

                                          3 207,90  

"96303"

                                             199,80  

-115,125 "96211"

                                             444,00  

.-. .  "WB4507D"

                                          1 365,30  

.-. "WB4006"

                                             932,40  

.-. "WB4008"

                                             954,60  

.-. "WB4507"

                                               47,73  

.-. "WB4507D"

                                          1 420,80  

"2014"

                                               41,07  

"1508" (4 )

                                          1 032,30  

"-2000"

                                             532,80  

70*70 .

                                             111,00  

95*100 (. )+.

                                             277,50  

"-125/200"

                                          1 010,10  

"-150/250"

                                          1 176,60  

"-175/350"

                                          2 020,20  

"-200/450"

                                          1 809,30  

"+-150"

                                               51,06  

"-150/150/250"

                                          1 787,10  

"-150/200/350"

                                          1 831,50  

" 1200/180"

                                          1 687,20  

"-180"

                                          1 320,90  

"-1600 "

                                          1 986,90  

"-1800 "

                                          2 386,50  

"-650 "

                                             999,00  

. "-450 "

                                               35,52  

"-420 "

                                             788,10  

-

 

.. "168-2"

                                          1 698,30  

.. "180-2"

                                          2 109,00  

  " 1050 "

                                          1 864,80  

  " 131-800 "

                                          1 842,60  

  " 400 "

                                             654,90  

  " 650 "

                                             954,60  

  " 800 "

                                          1 121,10  

  " 550 -13 "()

                                          1 409,70  

  " 650 -15 "()

                                          1 498,50  

  " 710 "

                                          1 021,20  

  " 750 ".

                                          1 542,90  

" 730 ".

                                          1 465,20  

" 800 ".

                                          1 542,90   

" 850 ".

                                          1 787,10  

" 900 ".

                                          2 319,90  

" 401-1500 ".

                                        12 898,20  

" 115-600 ".

                                             888,00  

" 125-850 ".

                                             943,50  

" 125-900 ".

                                          1 065,60  

" 1251-850 ".

                                          1 820,40  

" 150-1.2".

                                          1 387,50